ROT-avdraget

Ett kvalitativt hantverk behöver inte per automatik bli hutlöst dyrt. Som privatperson kan du givetvis använda dig av ROT-avdraget när du anlitar golvslipare för golvslipning i Stockholm.

ROT-avdraget är en skattesubvention tänkt att underlätta för privatpersoner som behöver renovera sina hem. Den kan utnyttjas när du anlitar våra golvläggare i Stockholm och innebär i korthet att du kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden upp till 50 000 kronor på din privata deklaration.

För att kunna använda ROT-avdraget måste följande villkor uppfyllas

  • Endast personer som är skatteskyldiga och betalar skatt i Sverige kan utnyttja avdraget
  • Endast personer som är över 18 år gamla kan utnyttja avdraget
  • Endast personer som är bosatta och skrivna på adresser i Sverige har möjlighet att utnyttja avdraget.